Leer Loslaten

Met de Sedona methode

Laatst gebeurde er iets waardoor ik echt even moest loslaten. Hoe doe je dat, loslaten? Door bewust en met aandacht naar binnen te gaan en ruimte te geven aan wat zich in jou afspeelt qua emoties, fysieke sensaties, gedachten en reacties. Met compassie en liefde voor alles wat je voelt. Daarna neem je het besluit jezelf te bevrijden van alles wat je op dat moment ervaart en denkt. Wat gebeurde er in mij?

Eerst voelde het alsof er een octopus in mij zat met lange tentakels, die stuurloos om zich heen greep om maar controle te houden/krijgen over een situatie. Ik gaf dat gevoel volledig de ruimte en gaf aan dat ik wel begreep waarom het er zat. Toen ik dieper op de octopus inzoomde bleek er boosheid onder te zitten. Het zat in mijn maag en voelde als een klein venijnig balletje waaruit twee lange energiestromen uitsloegen naar mijn armen. Het liefst wilde ik om me heen slaan. Schuldigen aanwijzen voor de situatie (die je mind ook altijd vindt), tegen ze schreeuwen. Kortom, alles eruit gooien wat zich op dat moment in mij afspeelde, want dat balletje spuwde vuur en er kwamen bliksemschichten uit zoals bij een vuurwerkbommetje. Niet fijn om binnen te houden, toch? 

De meeste mensen denken dat we twee opties hebben m.b.t. gevoelens en emoties: uiten of binnenhouden. Maar die twee opties zijn niet altijd zonder consequenties. Gelukkig is er een derde mogelijkheid, loslaten! Ik kon dankzij mijn release alle emoties, gevoelens, gedachten en initiële gefrustreerde boze reacties loslaten zonder dat ik de nodige acties achterwege liet die van mij gevraagd werden in die situatie. Het enige dat ik losliet waren de emoties en gevoelens zodat ik vanuit rust en balans kon regelen wat er nodig was. Als bonus kon ik vanuit die rust zien en accepteren waar ik wel en geen invloed op had. Wat een vrijheid geeft dat!